Petrol Şirketleri Yenilenebilir Doğal Gaz Üretiyor

Petrol Şirketleri Yenilenebilir Doğal Gaz Üretiyor

 

Fosil yakıt türlerinden biri olan doğal gaz, yakıldığı zaman küresel ısınmaya sebep olan karbondioksit gazının havadaki miktarını artar.  Yenilenebilir enerji kaynaklarının neden olduğu karbon dioksit ise fosil kaynaklı olmadığı için, küresel ısınmaya ekstra katkısı olmaz. Bundan dolayı petrol üretimi ve pazarlaması yapan şirketler de artık yenilenebilir yakıtlara ağırlık vermeye başladılar. Atıklardan üretilen biyogazın yanıcı maddesi, doğal gazın ana bileşeni olan metan olduğundan biyometan olarak da adlandırılmaktadır.  Şimdilerde bir petrol şirketi olan Shell de ABD’nin Oregon eyaletindeki biyometan tesisinde yenilenebilir doğal gaz üretmeye başladı.

Bu tesis, yılda yaklaşık 736.000 MMBtu kapasitede gaz üretmek için yerel kaynaklı inek gübresi ve tarımsal atıklardan yararlanıyor. Şirketin sektörler ve karbondan arındırma başkan yardımcısı Carlos Maurer, “Biyometanın enerji geçişinde önemli bir rolü var ve bu başarı, sattığımız yakıtlardan ve diğer enerji ürünlerinden kaynaklanan emisyonları azaltma stratejimizi geliştiriyor. Müşterilerimiz için düşük karbonlu bir yakıt seçeneği olarak yenilenebilir sıkıştırılmış doğal gaz sunmaktan heyecan duyuyoruz.” dedi. Shell, mandıraların içinde yer alan biyometan üretim tesislerini geliştiriyor.  Kansas ve Idaho’daki tesislerde hammadde olarak inek gübresi kullanılıyor. Bu iki tesis birlikte yılda yaklaşık 900.000 MMBtu negatif karbon yoğunluklu biyometan üretebilecek.

Kaynak: Bioenergy Insight