Editörden 

Zafer Ayvaz                                                                                                           Sayı 2

Günümüzde çevreyle ilgili sorunlar devamlı gündemdedir. Televizyonlar, haber siteleri, sosyal medya ve gazeteler sürekli bu konudan bahsediyor. Küresel ısınma, iklim değişikliği, hormonlu gıdalar, türlerin yok olması, tarımsal ilaç kalıntıları, su ve hava kirliliği, yok olmaya yüz tutan kültürel miras, sel ve heyelan gibi afetler daima gündemin ön sıralarında yer alıyor.

İnsanoğlu barış ve huzur içinde bir hayatın özlemini çeker; kendisiyle barışık, diğer insanlarla uyumlu, tabiattaki varlıklarla, yani bütün bir çevreyle uyum içinde bir hayat! Tabiat, insan eli değmediği müddetçe düzenli ve ahenk içindedir. Evrende onu değiştirebilme imkanına sahip tek varlık insandır. Bu değişiklik olumu veya olumsuz yönde olabilir. Bu açıdan, tabiata müdahale eden insanın sorumlu olduğunu söyleyebiliriz. Pandemi süreci bu sorumluluğumuzu daha iyi idrak etmemize yardımcı oldu.

Yaşadığımız çevre sorunları, hayata bakış tarzımızla yakından ilişkilidir. Tabiattaki her varlığın anlamlı ve değerli olduğu bilincini yeni kuşaklara daha küçük yaşlardan itibaren kazandırabilen toplumlar, varlıklar arasındaki sıkı ilişkiyi kavrayıp bütüncül bakış açısına sahip fertlere sahip olurlar. Böyle sağlam düşünceli bireylerden oluşan toplum demokratik haklarına sahip çıkar, çevresini ve bütün canlıları korumada hassas davranır. Çevre bilincinin oluşmasında başta aile, daha sonra okul, sosyal kurumlar, yönetim birimleri, sivil toplum kuruluşları, yazılı-sözlü-görsel medya kendisine düşen rolü hakkıyla yerine getirirse geleceğe ümitle bakabiliriz. Ekoloji Dergisi bu sorumluluğun bilinciyle yayınlanıyor. Ele aldığımız konularla çevresel farkındalığı artırmaya, doğal ve kültürel zenginlikleri daha yakından tanımaya ve sahip çıkmaya yardımcı olduğumuz zaman görevimizi yerine getirmiş olacağız.

Yeni yayın döneminin ikinci sayısında zengin bir içerikle karşınızdayız. İlk sayımızla ilgili olarak Dünya’nın çeşitli yerlerinden aldığımız güzel mesajlar, sizlerin karşısına daha iyi bir muhteva ile çıkmaya bizi cesaretlendiriyor. İlginize teşekkür ederiz.