AB’de yenilenebilir kaynaklı elektrik üretimi fosil yakıtları geride bıraktı

Avrupa Birliği ülkelerinin tarihinde ilk defa kış aylarında gerçekleşen elektrik üretimindeki yenilenebilir kaynak payı fosil yakıtları geride bıraktı. EMBER* tarafından yapılan analize göre 2022 Ekim ile 2023 Mart ayları arasını kapsayan dönemde gerçekleşen elektrik üretiminde yenilenebilir kaynaklara dayalı üretim %40 oranına ulaşırken, fosil yakıtlara dayalı üretim ise %37 düzeyinde kaldı. Bu dönemde toplam elektrik üretimi %6 oranında gerilerken, fosil yakıtlara dayalı üretimdeki gerileme ise %12 oldu. Rüzgâr ve güneş enerjisine dayalı üretim bir yıl öncesine göre %6 oranında artış gösterdi. Toplam elektrik üretimindeki gerilemede, kayıtlara göre Avrupa’nın en sıcak ikinci ayını yaşaması dolayısıyla, elektrik fiyatlarında yaşanan aşırı yükselmenin sebep olduğu elektrik talebindeki düşüşün etkili olduğuna dikkat çekildi. Fransa, kış mevsimindeki yıllık elektrik talebinde AB ülkeleri arasında en büyük azalışı yaşadı (-24 TWh). Bu talep geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık %10 daha düşüktü.

Kömürde öngörüler gerçekleşmedi

Yapılan analizde, Avrupa elektrik üretiminde kömürün payının artacağına yönelik öngörülerin doğru çıkmadığına da dikkat çekildi. Bu dönemde AB’de kömürden elektrik üretiminin devam ettiği 18 ülkenin yalnızca üçünde kömür kaynaklı elektrik üretimi artış gösterdi. Toplamda kömürün Avrupa’daki elektrik üretimindeki payı, devreye alınan eski santrallere rağmen %11 oranında geriledi. Almanya ve Polonya, sırasıyla 10 TWh ve 6 TWh düşüşlerle bu kış AB’de kömürden elektrik üretimindeki azalmanın %60’ından sorumluydu. Fosil yakıtlara dayalı üretimin azalması nedeniyle AB ülkelerinde elektrik üretimi kaynaklı emisyonlar şimdiye kadarki en düşük seviyeye geldi ve Covid-19 nedenli kapanmaların yaşandığı 2019 kışından bile daha düşük olan 321 milyon ton karbondioksit-eşdeğeri seviyesine geriledi. Hesaplamalara göre fosil yakıtlara dayalı üretimin azalması sayesinde AB ülkeleri bu dönemki enerji maliyetlerinde 12 milyar Avro düzeyinde tasarruf sağlamış oldu.

Kaynak: https://ember-climate.org/insights/research/weathering-the-winter/