Atıklarından üretilen biyogaz tüm şehrin gaz ihtiyacını karşılıyor

South Molton kasabası, İngiltere’nin tüm gaz tedarikini biyogazdan temin eden ilk şehri oldu. Kasaba halkı artık tüm gazlarını ve elektriğinin neredeyse yarısını hayvan atıklarının anaerobik fermantasyonuyla elde edilen biyogazdan sağlıyor.

South Molton’daki biyogaz tesisi Condate Biogas, nüfusu yaklaşık 5.000 olan tüm kasabaya gaz sağlamak için yeterli yenilenebilir enerji oluşturmak üzere bitkisel ve kümes hayvanı atıklarını kullanıyor. Atıklar bu tesisteyenilenebilir enerjiye dönüştürülüyor ve doğrudan gaz ve elektrik şebekesine iletiliyor. Hammadde yerel çiftçilerden temin ediliyor.

İşletmede South Molton’un %70’ine yenilenebilir elektrik sağlamaya yetecek kadar elektrik üretilebiliyor ve gaz üretimi de 3.000 evi kapsayacak şekilde artırılabiliyor. Bu da, South Molton çevresindeki diğer köy ve mahallelere tedarik sağlanabileceği anlamına geliyor.

Tesiste ayrıca yan ürün olarak gübre elde ediliyor. Bu da mısır yetiştirilen yerel arazide kullanılmak suretiyle tekrar gaz üretilmesine yardımcı oluyor. Bu tesis yerel, sürdürülebilir enerji üretiminin gerçekten döngüsel bir uygulamasını oluşturuyor.

Kaynak:

Bioenergy Insight. 17.03.2022. https://www.bioenergy-news.com/