Avrupa Birliği’nin güneş gücü 165 GW’a ulaştı

2021’de birlik ülkelerinin güneş gücü 25,9 GW artış gösterdi.

Polonya 3,2 GW artış ile Almanya, İspanya ve Hollanda’nın ardından dördüncü sırada bulunuyor. SolarPower Europe (SPE) tarafından hazırlanan 2021 yılı AB Güneş Enerjisi Pazarı Görünüm Raporu’na göre AB üyesi 27 ülkenin güneş enerjisi kurulu gücü 2021 yılında, şimdiye kadarki en büyük yıllık büyümeyi göstererek 25,9 GW artıyor. Artış ile bu ülkelerin toplam güneş gücü de 164,9 GW’a ulaşıyor. 

Rapora göre göre Almanya 5,3 GW’lık ilave güç ile Avrupa’da güneş enerjisi gücünün artmasına en fazla katkı sunan ülke oldu.

İkinci sırada 3,8 GW ile İspanya, üçüncü sırada 3,3 GW ile Hollanda, dördüncü sırada 3,2 GW ile Polonya ve beşinci sırada da 2,5 GW ile Fransa geldi. 

2021 kurulumlarından sonra toplam kurulu güçte ilk beş sırayı ise sırasıyla Almanya (59,9 GW), İspanya (17,9 GW), Fransa (13,2 GW), Hollanda (13,1 GW) ve Polonya (7,1 GW) paylaştı. Türkiye’nin kurulu gücü ise 7,4 GW seviyesinde bulunuyor.

SPE AB ülkelerinin güneş enerjisi gücünün 2022’de 30 GW, 2025’de ise 50 GW yıllık artış rakamına ulaşacağını, 2030 yılına gelindiğinde ise 672 GW’lık gücün devrede olacağını öngörüyor.

Bununla birlikte SPE mevcut güç artışının Avrupa Birliği’nin 2030 için belirlediği %40’lık yenilenebilir enerji hedefi için yetersiz olduğunu vurguluyor. Birliğin hesaplamalarına göre bu hedef için 2030 yılında birlik üyesi ülkelerin ulaşması gereken toplam güç 870 GW.

Kaynak: https://yesilekonomi.com/