Biyolojik çeşitliliğe ilişkin AB politikaları

 

Biyolojik çeşitlilik kaybı durdurmayı amaçlayan Avrupa Birliği 2020 hedefleri oldukça iddialıdır. Ancak bu bu hedeflere ulaşmak için etkin politikalar uygulanması, sektörler arası koordinasyon, ekosistem yönetimi yaklaşımlarının ve biyolojik çeşitliliğin değerinin çok iyi anlaşılmasını gerekmektedir. 

AB’nin 2020 Biyolojik Çeşitlilik Stratejisinin altı hedefi mevcuttur(1). Bu strateji AB 7. Çevre Eylem Programı’nın doğal sermaye hedeflerinin tutturulmasına yardım etmektedir. Ocak 2014’te yürürlüğe giren ve Avrupa’nın çevre politikasına 2020’ye kadar rehberlik eden  7. Çevre Eylem Programı’nın temel sloganı “Gezegenimizin sınırları içinde iyi yaşamak”tır. Bu strateji ve program 2050 yılına kadar sürecek uzun dönemli vizyona sahiptir.

AB doğa koruma politikası iki ana mevzuat üzerine kuruludur: Kuş Direktifi ve Habitat Direktifi. Bu direktiflerin her ikisi de, Avrupa’nın özel ilgi gerektiren türleri ve habitatlarını korumayı amaçlayan  Natura 2000 korunan alanlar ağı için temel oluşturmaktadır.

Tatlısular ve deniz suları için, iki ayrı çerçeve direktifi bulunmaktadır: Su Çerçeve Direktifi ve Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifi.

Avrupa Çevre Ajansı (AÇA)

AÇA, politika belirleyicilere ve Avrupa vatandaşlarına Avrupa’nın biyolojik çeşitlilik ve ekosistemleri hakkında en güncel bilgileri sağlar.

AÇA, Avrupa Çevre Bilgi ve Gözlem Ağı (Eionet) ve Avrupa Biyolojik Çeşitlilik Konu Merkezi ile yakın iş birliği içerisinde çalışır. Reportnet ve Biyolojik Çeşitlilik Veri Merkezi aracılığıyla raporlar hazırlayarak  yönetmelikleri destekler. AÇA tarafından yürütülen faaliyetler aşağıdaki konuları içermektedir: 

Avrupa Biyolojik Çeşitlilik Bilgileri Sistemi (BISE);

Avrupa Doğa Bilgi Sistemi (EUNIS);

Natura 2000;

Avrupa Biyolojik Çeşitlilik Göstergeleri (SEBI2020),

Doğal sermaye ve ekosistem hizmetleri muhasebesi bilgi inovasyon projesi (KIP INCA);

Ekosistemler ve hizmetlerinin haritalanması ve değerlendirilmesi (MAES).

Kaynaklar

 1. Our life insurance, our natural capital: an EU biodiversity strategy to 2020.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0244&from=EN

 1. The Birds Directive. https://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/birdsdirective/index_en.htm
 2. The Habitats Directive. https://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm
 3. Natura 2000. https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm
 4. https://www.eionet.europa.eu
 5. https://www.eionet.europa.eu/reportnet
 6. https://biodiversity.europa.eu
 7. https://eunis.eea.europa.eu
 8. https://www.eea.europa.eu/ims#c7=all&c5=&c0=10&b_start=0&c10=SEBI
 9. KIP INCA. https://circabc.europa.eu/sd/a/c4e84b4e-0a6f-4fdb-8626-5f78eb0eb294/4_KIP%20INCA_ENV.pdf
 10. https://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/ecosystem_assessment/index_en.htm