Çevrecilik İle İlgili Temel Konular

İklim Değişikliği 

Dünya atmosferindeki karbondioksit ve metan seviyelerinin dünya çapında öngörülemeyen şiddetli iklim olaylarına neden olan hızlı artışı küresel ısınma olarak bilinen atmosferimizin ve dünya yüzeyinin hızla ısınmasına neden oluyor. Gezegenimizdeki doğal olmayan ve insan eliyle meydana gelen değişiklikler nedeniyle ekosistemlerimizin dengesi bozulmakta ve şiddetli fırtınalar, seller, kasırgalar, buzulların erimesi gibi felaketler meydana gelmektedir. 

Eko Aktivizm 

Çevreye verilen zararı önlemek için, endişeleri dile getirerek sosyal ve/veya politik kampanyalara katılma biçimidir.

Çevresel Adalet

Çevresel adalet, ırk, din, cinsiyet, engellilik, ulusal köken veya gelirden bağımsız olarak çevre yasalarının, düzenlemelerin ve politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve yürütülmesi ile ilgili olarak tüm insanlara adil muamele ve anlamlı katılımdır. 

Yenilenebilir Enerjiler 

Sürekli yenilenen rüzgâr ve güneş enerjisi gibi sonsuz kaynaklardır. Güneş teknolojileri ısı, sıcak su, elektrik ve soğutma sağlamak için güneş enerjisini kullanırken, rüzgâr enerjisi teknolojileri, son teknoloji rüzgar türbini tasarımları ile rüzgar enerjisinin maliyetini düşürmeye çalışırlar.

Sürdürülebilir Kalkınma

Yerel çevreye ve yaşam kalitesine fayda sağlayan ekonomik kalkınma yaklaşımlarının takip edildiği bir stratejidir. Sürdürülebilir kalkınma yerel ve küresel olarak uygulanabilir. Birçok çevre grubu, hükümet ve işletme, faaliyetlerinde sürdürülebilir kalkınma ilkelerini kullanmaktadır.