Dünyanın En Uzun Hidrojen Boru Hattı Çin’de İnşa Edilecek 

Selma Uzun

Çin, ülkenin yenilenebilir enerji altyapısı arayışında önemli bir atılımı temsil eden, dünyanın en uzun hidrojen boru hattı haline gelebilecek proje üzerinde çalışmaya başlıyor. Bu yıl başlaması planlanan proje, hidrojen taşımacılığında devrim oluşturma ve yenilenebilir hidrojen ihracatını kolaylaştırma potansiyeline sahip olması yönüyle Çin’i küresel enerji geçişinde kilit bir oyuncu olarak konumlandırıyor.

Enerji geçişi (veya enerji sistemi dönüşümü), bir enerji sisteminde arz ve tüketim açısından önemli bir yapısal değişikliktir. Şu anda iklim değişikliğini sınırlamak için sürdürülebilir enerjiye (çoğunlukla yenilenebilir enerjiye) geçiş sürüyor. Buna yenilenebilir enerjiye geçiş de denir.

Çin’in planladığı 737 km’lik Zhangjiakou Kangbao-Caofeidian boru hattının birincil hedefi, Zhangjiakou’daki yeşil hidrojen projesini Caofeidian limanına bağlamak ve sonuçta yenilenebilir hidrojenin ihracatını mümkün kılmaktır. Çin, hidrojeni temiz bir enerji taşıyıcısı olarak kullanarak yenilenebilir enerji pazarındaki konumunu güçlendirmeyi ve dünya çapında sürdürülebilir yakıt alternatiflerine yönelik artan talepten yararlanmayı hedefliyor. Bu iddialı girişim, Çin’in karbon nötrlüğü sağlama ve fosil yakıtlara bağımlılığı azaltma yönündeki stratejisiyle uyumludur.

Boru hattı projesi, hidrojeni üretim tesislerinden son kullanıcılara uzun mesafeler üzerinden taşımak için ileri teknolojiden yararlanıyor. Çin’deki standardlardan daha yüksek olan 63 bar basınçta çalışacak boru hattı, daha büyük hacimlerde hidrojen taşıyarak verimliliği en üst düzeye çıkarıyor. Bu altyapı, Çin’in inovasyona olan inancını gösteriyor ve düşük karbonlu bir ekonomiye geçişte hidrojenin önemli rolünün altını çiziyor.

Kaynak: Onyango, D. (2024, March 7). China to Build World’s Longest Hydrogen Pipeline to Transport Green Hydrogen. Pipeline Technology Journal. Retrieved March 18, 2024, from https://www.pipeline-journal.net/news/china-build-worlds-longest-hydrogen-pipeline-transport-green-hydrogen