Kanada Hükümeti, Enerji İçin Kullanılan Atık Biyokütleye Yönelik Vergi İndirimini Genişletiyor

Kanada hükümeti, 2023 Sonbahar Ekonomik Bildirisi’yle elektrik, ısı veya kombine ısı ve enerji  üretiminde (CHP) atık biyokütle kullanan sistemler için vergi indirimi kapsamını genişletti. Açıklamada, ormancılık ve tarım gibi endüstrilerde, odun talaşı ve mahsul artıkları gibi enerji üretmede kullanılabilecek düşük maliyetli organik yan ürünler çıktığı belirtildi. Bu nedenle hükümet, %30 Temiz Teknoloji yatırım vergisi kredisine uygunluğun genişletilmesini kararlaştırdı. Bu avantajın 21 Kasım 2023 veya sonrasında satın alınan ve kullanıma hazır hale gelen uygun mülklere yatırım yapan işletmeler için geçerli olduğu ifade edilmektedir.  

Ücretlerin ödenmesi ve çıraklık eğitimi fırsatlarının sağlanmasına yönelik işgücü gerekliliklerinin de genişletilmiş yatırım vergisi kredileri için geçerli olacağı bildiride yer aldı. 

Açıklamaya göre, “Atık biyokütleyi elektriğe ve ısıya dönüştürme, yaşam döngüsü temelinde karbonsuz bir enerji çözümüdür. Bu işlem karbon yakalama, kullanma ve depolamayla birleştirildiğinde karbon negatif olma potansiyeline sahiptir ve büyük Kanada endüstrileri için yeni fırsatlar sağlamaktadır.”

Kaynak: Canada extends federal tax credits to waste biomass harnessed for energy. (2023, November 23). Bioenergy Insight. Retrieved December 15, 2023, from https://www.bioenergy-news.com/news/canada-extends-federal-tax-credits-to-waste-biomass-harnessed-for-energy/