Petrol şirketleri deniz yosunundan yenilenebilir biyodizel üretimini destekliyor

Amerikan petrol şirketi ExxonMobil, sürdürülebilir alg biyoyakıt teknolojisini ticari kullanıma daha yakın hale getirmek için biyoteknoloji firması Viridos ile bir anlaşma imzaladı. Viridos’un mikroalg araştırması hem alglerdeki yağ içeriğini hem de alg verimini artırarak biyo-yağ verimliliğinde beş kattan fazla artış sağladı. Bu gelişmeler, karbondioksiti yenilenebilir dizel ve sürdürülebilir havacılık yakıtlarına dönüştürmek için bir fırsat ve ağır hizmet taşımacılığının karbondan arındırılması için önemli bir imkân sağlıyor. Bilindiği gibi küresel ısınmanın en önemli sebebi, fosil yakıt kaynaklı karbondioksitin havadaki miktarının artmasıdır. Bu araştırma ile çevreye zararlı olan karbondioksit, faydalı hale getirilmiş oluyor.

Yosunlardan üretilen biyoyakıtlar, ağır taşımacılıkta kullanımlarına ek olarak havacılık, ticari kamyon taşımacılığı ve deniz taşımacılığı için de kullanılabilir.

ExxonMobil araştırma ve geliştirme başkan yardımcısı Vijay Swarup, “Viridos ile yaptığımız araştırma, ağır hizmet taşımacılığı da dahil olmak üzere ekonominin önemli sektörlerinden kaynaklanan emisyonları azaltmak için gereken biyoyakıtları topluma sunma yaklaşımımızın bir yönüdür” dedi.

Kaynak: https://biofuels-news.com/news/viridos-signs-deal-with-exxon-to-help-scale-up-algae-biofuels/