Polonya elektriğin %40’ını rüzgardan üretti

Polonya’da 31 Aralık 2022 tarihinde elektriğinin %40’ı rüzgardan üretilerek yeni bir rekor kırıldı. Sistem üretilen fazla enerjiyi kullanamadığı veya depolayamadığı için şebeke operatörü rüzgar çiftliklerine üretimi azaltma emri verdiği için, aslında bu rakam daha yüksek olabilirdi.

Yılbaşı’nda rüzgârdan 152,9 GWh elektrik üretilerek tarihin en iyi ikinci günlük sonucu elde edildi. Rekor, 153,3 GWh ile 21 Şubat 2022’de kırılmıştı. 2022 boyunca rüzgar enerjisi Polonya’nın toplam elektrik üretiminin %11,5’ini oluşturdu. Üretimin %5,7’si güneş enerjisinden, %72,8’i kömürden ve %5,6’sı doğal gazdan sağlandı.

2021’de kömür, Polonya’nın elektriğinin %70,8’ini ve yenilenebilir enerji kaynakları toplamda %16,9’unu (yaklaşık yarısı rüzgar) üretmişti.

Şebeke operatörü Polonyalı Güç Sistemi (PSE), 30 Aralık ile 1 Ocak arasında rüzgar çiftliklerini kapasiteyi düşürmeye zorlamasaydı, 31 Aralık’taki rüzgar rakamları daha yüksek olabilirdi. Bunun nedeni, tatil döneminde daha düşük olan talebe göre çok fazla elektrik üretilmesi ve kömürle çalışan termik santrallerin tamamen kapatılamamasıdır.

Rüzgar çiftlikleri, şebeke operatörünün emriyle üretimin azaltılması karşılığında tazminat alma hakkına sahiptir. Sektör bu tazminatın yılda birkaç yüz milyon zlotiye ulaşabileceğini tahmin ediyor.

Polonya’nın karadaki rüzgar kapasitesinin artışı 2015’e kadar Avrupa’daki en hızlı oranlardan birine sahipti. Ancak ertesi yıl, karada yeni türbinler inşa etmeyi çok zorlaştıran yeni düzenlemeler getirildi.