Polonya’da Yeni Biyogaz Yasası Hazırlanıyor 

Polonya hükümeti Nisan ayında tarımsal biyogaz projelerinin hazırlanmasını ve geliştirilmesini kolaylaştırmak için tasarlanan yeni mevzuatın ilk taslağını yayınladı.

Yeni yasa, biyogaz tesislerinin sayısını önemli ölçüde artırmayı hedefliyor. Biyogaz Yasası, aşağıdaki yasal önlemleri içermektedir:

  • Mevcut imar planları kullanılarak biyogaz tesislerinin yerleşimi çok daha kolay hale getirilecektir. Biyogaz Kanunu taslağı, biyogaz tesislerinin çiftlik binaları gibi ele alınmasını önermektedir.
  • Biyogaz tesislerinin tarım ve arazi geliştirme kanunları kapsamındaki sınıflandırması da değişecektir. Bir biyogaz tesisi geliştirmek için artık tarım arazilerinin yeniden bölgelendirilmesi gerekmeyecek. Böylece Biyogaz Yasası, tesislerin kurulabileceği arazi alanını artıracak ve arazinin tarımsal üretimden çıkarılması için gereken maliyetlerden kaçınmaya yardımcı olacaktır.
  • Biyogaz tesisi için imar izni almanın önündeki engeller, imar izni için daha az taraf gerekeceğinden dolayı azaltılacaktır.
  • Yapı ruhsatı alma işlemleri ve şebeke bağlantı koşulları hızlandırılacaktır. Kanun, yetkililere imar izni vermesi için 65 gün ve inşaat izni vermesi için 45 gün verirken, dağıtım sistemi işletmecisinin şebeke bağlantı şartlarını düzenlemesi için 90 günü olacak.
  • Biyogaz Yasası Taslağı ayrıca, bir biyogaz tesisinin kurulumunu, tarımsal çiftliklerinin ayrılmaz bir parçası olacağı tarımsal faaliyet yürütenlerle sınırlandırıyor. Yeni düzenlemeler kapsamındaki bir biyogaz santralinin kapasitesi 3,5 MW ile sınırlıdır ve böyle bir biyogaz santralinin satışı ancak alıcının uygun bir kuruluş olması durumunda geçerli olacaktır.

Biyogaz Yasası, biyogaz tesislerinin gelişimini teşvik etme potansiyeline sahiptir. Yasama çalışmaları şu anda başlangıç aşamasındadır.