Tabiat Kanunlarının Doğru Okunması*

Fethullah Gülen

Tabiat kanunlarının doğru okunması, doğru düşüncelerin ve doğru tespitlerin ortaya konulabilmesi, önceki nesillerden miras alınan ilmin daha ileriye götürülmesi, ilim ve araştırma adına yeni ufuklar açılması, arkadan gelenlere daha derin düşünme ortamının hazırlanması adına verilecek maddî-manevî desteğin yeri çok önemlidir.

 

İdeolojilere, sekülerizme, egoizme ipotek edilmiş düşüncelerle bir yere varılamaz. Önemli olan, bir taraftan insanlara yüce bir mefkûre verebilmek, diğer yandan da onlara her tür desteği sağlayabilmektir. Şayet bu konuda uygun ortamlar hazırlanır ve üzerimize düşen sorumluluklar yerine getirilirse; seviyeli, kaliteli ve donanımlı insanlar zuhur eder. Aksi takdirde hakikat aşığı ilim adamları yetiştiremez ve yerimizde saymaya devam ederiz.

*www.herkul.org sitesinin Kırık Testi bölümünde 07.02.2021 tarihinde yayınlanan “Hakikat Aşığı İlim Adamları Yetiştirme” başlıklı makaleden alınmıştır.