Türkiye üç Van Gölü kadar sulak alanını kaybetti

Tropikal ormanlardan sonra en yüksek biyolojik üretim potansiyeline sahip ekosistemler olan sulak alanlar,aynı zamanda dünyadaki toplam su varlığının %1’inden az olan erişilebilir tatlı suyun önemli depolama alanlarıdır. Sulak alanlar aynı zamanda iklim krizine karşı sigorta işlevi gören önemli karbon yutaklarıdır. Bu iki önemli özelliklerine rağmen sulak alanlar en hızlı kaybın yaşandığı ekosistemlerdir.

WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü dolayısı ile yaptığı açıklamada Türkiye’nin 1960’lardan bu yana sulak alanlarının yarısının nicelik ve kalite açısından sağlıklı yapılarını kaybettiği, ekolojik işlevini yitiren bu alanların toplam büyüklüğünün üç Van Gölüne eşit olduğu vurgulandı.  Türkiye’de sadece tarımda damla sulamanın yaygınlaştırılması ile bile her yıl toplam 16 milyar metreküp suyun tasarruf edilebileceği kaydedildi. Tasarruf edilen bu su miktarı yaklaşık olarak Türkiye’nin yaklaşık olarak 3 yıllık evsel su ihtiyacına denk düşmektedir.

WWF-Türkiye Tatlı Su ve Sulak Alan Programı Müdürü Eren Atak ülkemizde sulak alan kaybının başlıca sebeplerinden birinin tarımsal sulama olduğunu ifade etti. Tatlı suyun %73’ü bu amaçla kullanılıyor. Sulanan alanların %98’inde yüzeysel (vahşi) sulama yöntemi uygulanırken sulamaya açılan 5,7 milyon hektar tarım arazisinin sadece %2’si olan 110 bin hektarlık bölümünde en verimli sulama şekli olan damla sulama yöntemi uygulanıyor. Vahşi sulamada ise su, kontrolsüz ve ölçülmeden toprağa veriliyor; aşırı su kullanımı öne çıkıyor. Bu durum hem toprağa hem ürüne hem de su kaynaklarına zarar veriyor. 

Modern sulamaya geçiş, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ve iklim değişiminin yol açtığı kuraklığa karşı en etkili yöntem olmanın yanı sıra, sulak alanlarımızın korunması için de ivedilikle ele almamız gereken hususlardan biridir. Modern sulama yöntemlerini yaygınlaştırmada kamu idaresine, yerel yönetimlere, tarım sektörüne ve STK’lara önemli görevler düşüyor.

Kaynak:

Yeşil Ekonomi. https://yesilekonomi.com/turkiye-uc-van-golu-kadar-sulak-alanini-kaybetti/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=tuerkiye_uec_van_goelue_kadar_sulak_alanini_kaybetti_guenluek_buelten&utm_term=2022-02-02