Türkiye’nin enerji enflasyonu AB ortalamasının üç katını aştı

Avrupa İstatistik Dairesi Eurostat, AB’deki  enerji enflasyonunun Uyumlaştırılmış Tüketici Fiyatları Endeksi’nin (HICP) yayınlanmaya başladığı 1997 yılından beri en yüksek seviyeye ulaştığını açıkladı. Eurostat’ın açıklamasına göre 2020 yılı Mayıs ayında eksi değerlerin görüldüğü enflasyon, 2021 yılı Mart ayında artış eğilimine girdi ve geçtiğimiz Ocak ayında %27 ile en yüksek seviyeye ulaştı(1). Belçika %67 ile birlik ülkeleri arasında en yüksek enerji enflasyonun gerçekleştiği ülke olurken, ikinci %58 ile Hollanda oldu.  En düşük oran %0 ile Malta’da kaydedilirken, Hırvatistan ve Portekiz  %12 ile en düşük enerji enflasyonunun yaşandığı ülkeler oldu. Türkiye’nin oranları ise AB ortalamasının üç katından fazla. Eurostat verilerine göre Türkiye %89,6 ile Avrupa bölgesinde enerji fiyatlarının en yüksek seviyede artış gösterdiği ülke oldu. Elektrikte ise Avrupa Birliği ortalaması %27,3 olarak gerçekleşirken, Türkiye’de için bu oran %95,5 olarak hesaplandı (2). Bu oranların Ukrayna’daki savaştan önceki rakamları yansıttığını hatırlamak gerekir. Savaşın enerji piyasalarında neden olduğu fiyat artışlarından sonra enerji enflasyonu değerleri daha da yüksek çıkacak.

Kaynaklar

  1. HICP – monthly data (annual rate of change) – Energy

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/PRC_HICP_MANR__custom_2160811/bookmark/table?lang=en&bookmarkId=2597def3-51fc-4f00-a59e-77753ab94b90

  1. HICP – monthly data (annual rate of change) – Electricity