BAŞLARKEN

 

Kainattaki en müstesna varlık olması hasebiyle insanoğlunun hak ve sorumlulukları da üst düzeydedir. İslam dinine göre temel insan hakları arasında zikredilen hayatın, aklın, malın ve neslin korunması hususlarından her birisi çevre ile sıkı sıkıya alakalıdır. Sağlıklı bir çevre olmadan insanın hayatını,  ruh sağlığını ve neslini düzgün biçimde devam ettirmesi, sahip olduğu mal varlıklarını koruyup geliştirmesi mümkün değildir. 

Yazının Devamı

 

 

 

TAHRİP EDİLEN TABİAT

Rahmeti Sonsuz tarafından yaratılıp insanoğlunun tenezzüh, müşâhede ve mütalâasına sunulan bu muhteşem kitap, bu büyüleyen meşher, ne acıdır ki bugün, bir çöp yığını kadar dahi önemsenmemekte ve ihtimam görmemektedir. Önemsenme ve ihtimam görme şöyle dursun, dört yandan çölleştirme, mezbeleliğe çevirme taarruzları karşısında sarsık, perişan ve lime limedir.

Bugün artık, emir ve iradenin muhteşem bir arşı olan hava, ifritten bir duman ve kahırla dalgalanan bir girdap.. Hakk’ın, hayat ve lütuf kaynağı olan sular, tehlike ile çağlayan birer seylap ve hayata kapalı birer zift kanalı; Rahmeti Sonsuz’un ihsan ve keremini, hazinedarlık planında temsil eden toprak, bini bereketi akıp gitmiş bir çorak, kuvve-i inbâtiyesi kaybolmuş bir çöl ve ekolojik dengesi bozulmuş bir ölüm ülkesi gibi…

Bize emanet edilen her şey gibi, bu mücessem kitaba, bu muhteşem meşhere de yazık ettik. Yazık ettik çölleştirdiğimiz ovaya-obaya.. yazık ettik kirlettiğimiz denize-çaya.. yazık ettik toprağa-havaya.. ve yazık ettik içinde yaşanılmaz hâle getirdiğimiz ormana, bağa, bahçeye… Daha doğrusu Cennet’e benzeyen bu güzel dünyayı Cehennem’e çevirmekle yazık ettik kendi kendimize..!

Yazının Devamı

Polonya’nın Çarpıcı Vahşi Białowieża Ormanı

Białowieża Ormanı, bir zamanlar bütün Avrupa ovasını kaplayan geniş doğal ormanın son kalıntılarından biridir.

Yazının Devamı

Polonezköy

İstanbul’un Beykoz ilçesinde yer alan Polonezköy, Karadeniz sahilinden 20 km,  Boğaziçi kıyılarından ise 15 km uzaklıktadır. Polonezköy, 1830 Polonya Ayaklanması sırasında hükümet başkanı olan, daha sonra da Polonyalı sürgünlerin siyasî liderliğini yapan Prens Adam Czartoryski tarafından kuruldu.

Zofia Rizi Anı Evi

Zofia Rizi Anı Evi,  Polonezköy ‘ün en eski evlerinden biridir. Halkın ziyaretine açık olan Zofia Rizi Anı Evi’nde Polonezköy ve Rizi ailesiyle ilgili fotoğraf ve dokümanlar sergilenmektedir.

Yazının Devamı

Polonya’nın En Büyük Parkı: Łazienki

Łazienki Parkı Varşova şehir merkezinde 76 hektar alan kaplayan Polonya’nın en büyük parkıdır. Park ve saray kompleksi, Kraliyet Kalesi’ni Wilanów Sarayı’na bağlayan Kraliyet Rotası’nın bir parçası olan Ujazdów Caddesi üzerinde yer almaktadır 

Yazının Devamı

VARŞOVA ÜNİVERSİTESİ BOTANİK BAHÇESİ

Varşova Üniversitesi Botanik Bahçesi 1818 yılında botanik profesörü Michał Szubert tarafından Kraliyet Łazienki Parkının kuzeyinde bulunan eski Kraliyet Bahçesinde 22,5 hektarlık bir alanda kuruldu.  Kraliyet seraları ve Eski Limonluk (Stara Oranżeria) da bahçenin içinde yer almaktaydı. Prof. Szubert Bahçe’yi, bitki sistematiğiyle ilgili bilimsel bölüm, meyve ağaçlarının olduğu pomolojik bölüm ve halkın vakit geçireceği kısım olarak üç bölüme ayırmıştı. Kuruluşundan 6 yıl sonra 1824 yılında Bahçe’de yetiştirilen bitkilerle ilgili yayınlanan bir katalogda, burada Polonya florasının 1000 temsilcisi de dahil olmak üzere 10.000’den fazla tür ve çeşidin bulunduğu görülmektedir.
Yazının Devamı

Keret Evi

İki bina arasına inşa edilen incecik bir binadır Keret Evi.  İki binanın arasındaki boşluğu görünce Polonyalı mimar Szczesny’in aklına ilginç bir fikir gelir. Bu boşluğa incecik bir ev inşa etmek ve bunu Polonya asıllı İsrailli yazar ve film yapımcısı Etgar Keret’e ithaf etmek.

Yazının Devamı 

Varşovada
Ünlülerin Durağı  
Plac Narutowicza

Varşova’nın Grojecka ve Krakowska caddeleri boyunca ilerleyen 7 ve 9 numaralı tramvaylar Plac Narutowicza durağında yolcularını indirir ve yeni yolcularını alırlar.

Yazının Devamı 

 

 

Serbest Radikallerle Savaşan ANTİOKSİDANLAR

Antioksidanlar vücudumuzun hücrelerinin oksidatif süreçlerden zarar görmesini önler. Hücreler oksitlendiğinde, zarları hasar görür. Bu hasar serbest radikallerin oluşmasına neden olur.

Yazının Devamı