TABİAT 
KANUNLARININ  DOĞRU OKUNMASI

 

Tabiat kanunlarının doğru okunması, doğru düşüncelerin ve doğru tespitlerin ortaya konulabilmesi, önceki nesillerden miras alınan ilmin daha ileriye götürülmesi, ilim ve araştırma adına yeni ufuklar açılması, arkadan gelenlere daha derin düşünme ortamının hazırlanması adına verilecek maddî-manevî desteğin yeri çok önemlidir.

Yazının Devamı

 

BOZULAN ÇEVRE VE 
ÇÖZÜM ARAYIŞLARI

Evrendeki canlı veya cansız bütün varlıklar çevreleriyle sürekli bir ilişki ve etkileşim içindedir. Varlığın hareket yeteneği arttıkça bu ilişki kuvvetlenir ve çevresi onun adeta vazgeçemeyeceği bir parçası haline gelir. Çevresinin güzelliği onu sağlıklı ve mutlu kılarken, bozukluğu onun dünya­sını karartır. Bitkiler ve hayvanlar, yaratılışlarında kendilerine verilen yetenek ve becerilerinin sınırlı oluşu sebebiyle çevrelerine ancak belirli bir ölçüde tesir edip değiştirebildikleri halde insanlar, geliş­melerinin sınır tanımayışı sebebiyle sonsuz diyebi­leceğimiz derecede çevre değişikliğine yol açabilir­ler.

Yazının Devamı

ÇEVRE BİLİNİCİ VE EĞİTİM

Çevre bilinci ne kadar erken yaşlarda oluşur­sa o kadar verimli ve kalıcı olur. Bu bakımdan ebeveynlere büyük bir sorumluluk düşmektedir. Annenin, çocuğun yetişmesinde çok büyük bir rolü vardır. Yavrusuna çevreyi kirletmemek ve tabii, kültürel, tarihi varlıklara zarar vermemek, onları korumak gibi konularda örnek olmalı, nasi­hat etmeli, telkinde bulunmalıdır. Bu varlıkların bize birer emanet olduğu şuurunu yavrusuna benimsetmelidir.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ TATLI SU BALIKLARI İÇİN ÖNEMLİ BİR TEHDİT OLUŞTURUYOR 

İklim değişikliği, küresel biyoçeşitlilik için büyük bir tehdit oluşturuyor, ancak iklim değişikliği değerlendirmelerinde tatlı su balıkları büyük ölçüde göz ardı edildi. Son yapılan bir çalışma hem su akışını hem de sıcaklığı kapsayan potansiyel iklim aşırılıklarından tatlı su balıklarına yönelik tehdidin kapsamlı bir değerlendirmesini sunmaktadır*. Sonuçlar, küresel ısınmayı sınırlamak için ulusal ve uluslararası taahhütleri yoğunlaştırma ihtiyacının altını çiziyor.

Yazının Devamı

İKLİM BİLİMİ ÇALIŞMALARI İLK KEZ NOBEL KAZANDIRDI

2021 yılı Nobel Fizik Ödülleri kapsamında bu yıl iklim modellerinin geliştirilmesine önemli katkı sağlamış olan iki bilim insanı ödül kazandı. Nobel Ödülleri tarihinde ilk defa iklim bilimi üzerine çalışan bilim insanları ödüllendirilmiş oldu. Japon asıllı Amerikalı bilim insanı Syukuro Manabe ve Alman Klaus Hasselmann iklim modelleri üzerine yaptıkları çalışmalar ile ödülü almaya hak kazandılar.

Yazının Devamı 

PETROL ŞİRKETLERİ YENİLENEBİLİR DOĞAL GAZ ÜRETİYOR

Fosil yakıt türlerinden biri olan doğal gaz, yakıldığı zaman küresel ısınmaya sebep olan karbondioksit gazının havadaki miktarını artar.  Yenilenebilir enerji kaynaklarının neden olduğu karbon dioksit ise fosil kaynaklı olmadığı için, küresel ısınmaya ekstra katkısı olmaz. Bundan dolayı petrol üretimi ve pazarlaması yapan şirketler de artık yenilenebilir yakıtlara ağırlık vermeye başladılar.

Yazının Devamı

GÜNEŞ ENERJİSİNDEN GEREĞİ KADAR YARARLANABİLİ-YORMUYUZ ? 

Güneş 1 saniyede kütlesinden 4 milyon ton kaybetmekte ve bunu enerji olarak uzayın derinliklerine yaymaktadır. Dünyada yaşayan hemen her şeyin bir yılda harcadıkları miktarda enerjiyi, güneş 20 dakika içinde uzayın dört bir bucağına olarak yayar.

 

 

 

 

 

İNEK MİDESİNDEKİ BAKTERİLER PLASTİĞİ PARÇALIYOR

Tek kullanımlık plastiklerin sürekli büyüyen bir kirlilik sorunu oluşturması, bilim insanlarını bunları parçalamanın yollarını aramaya sevk ediyor. Son yıllarda yapılan araştırmalar plastiği çevre dostu şekilde geri dönüştürmenin biyolojik yolu olarak bakteri ve mantarlar da dahil mikroorganizmaların kullanılabileceğini gösteriyor.

Yazının Devamı

ELMA SİRKESİNİN FAYDALARI

Elma sirkesi, antimikrobiyal ve antioksidan etkileri de dahil olmak üzere çeşitli sağlık özelliklerine sahiptir.Ayrıca başka sağlık yararları sunabileceğini öne süren çalışmalar da vardır. Mesela

  • kilo kaybına yardımcı olmak
  • kolesterolü düşürmek
  • kan şekeri seviyelerini düşürmek
  • diyabet semptomlarının iyileştirilmesi gibi

Yazının Devamı